wstecz

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

Nowoczesne bloki operacyjne z Oddziałem Intensywnej Terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy z izbą przyjęć, sale chorych 1- 2-osobowe z łazienkami, lądowisko helikopterów na dachu szpitala – tak po przebudowie wygląda obecnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji w tego typu obiekcie ze względu na wysokie wymogi sanitarne „pożerają” spore ilości energii. Oczywiście zaprojektowanie na przykład wysokosprawnych wentylatorów promieniowo-osiowych zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednak wymagania technologiczne względem potrzeby zapewnienia dużej ilość świeżego powietrza wentylacyjnego i stosowanie nawiewników z filtrami HEPA nieubłaganie generują znaczne koszty eksploatacji.

Czy można coś z tym zrobić? Oczywiście tak – postarać się zaprojektować niestandardowe rozwiązania. Dość archaiczne polskie przepisy wprost zabraniają stosowania recyrkulacji. Jednak jeśli wykona się opracowanie z obliczeniami, schematami i stosownym uzasadnieniem, można uzyskać odstępstwo. I tak właśnie uczynili projektanci Klimaster-u. W rezultacie zgodnie z decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wszystkie 12 centralnych systemów klimatyzacji traktów operacyjnych zostało wyposażone w system recyrkulacji powietrza, co znakomicie podwyższa efektywność energetyczną całego systemu, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich parametrów hydrotermicznych i sterylności powietrza w salach operacyjnych.

Wysoki standard obiektu wymusił duże zapotrzebowanie na energię chłodniczą. Jej wytwarzanie standardowo oparte jest o sprężarkowe agregaty chłodnicze napędzane energią elektryczną. A ta jak wiadomo jest bardzo droga. Czy z tym też coś można zrobić? Oczywiście, że tak. Miejscowa elektrociepłownia dostarczała do szpitala wysokoparametrową parę wodną wykorzystywaną do ogrzewania i przygotowania ciepła technologicznego. Zatem aż się prosiło wykorzystać ją do produkcji chłodu. Tutaj zapewne osoby bez wykształcenia technicznego mocno się zdziwią. Jakże z pary o temperaturze 160°C można wyprodukować chłód o temperaturze 7°C? Ależ można – przy pomocy bromolitowego agregatu absorpcyjnego. I takie dwie maszyny, nazywane przez obsługę techniczną szpitala „lokomotywami”, zaprojektowano w szpitalu USK. Obie chłodziarki wytwarzają wodę lodową, generując łącznie 2.326 kW mocy chłodniczej.

Odprowadzanie ciepła z chłodziarek absorpcyjnych zapewnione jest przez wentylatorowe chłodnice wody. Aby zmniejszyć ich rozmiary, a także koszty inwestycyjne, zaprojektowano chłodnice z systemem Spray. W przypadku wysokich temperatur zewnętrznych włączana jest specjalna pompa, rozpylająca wodę w postaci zatomizowanej „mgiełki”. Znakomicie zwiększyło to efektywność pracy chłodnicy wentylatorowej, zmniejszając zużycie prądu przez silniki wentylatorów. W dodatku woda do zasilania spryskiwaczy nie pochodzi z sieci wodociągowej, ale wykorzystano odpadowy kondensat z parowego węzła cieplnego.

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt