wstecz

PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Po wielu miesiącach procesu kwalifikacji 24 maja 2021 roku podpisaliśmy z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę

o powierzenie grantu na zakup licencji oprogramowania z zakresu architektury i budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection wraz z wdrożeniem Technologii.

Projekt jest współfinansowany w ramach Projektu ARP S.A. Sieć Otwartych Innowacji. Konkurs 4/2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 i komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Kolekcja AEC to najnowocześniejsze narzędzie przeznaczone do projektowania budowlanego, zawierające cały pakiet  innowacyjnych i wzajemnie powiązanych narzędzi projektowania instalacyjnego. Ta technologia implementuje zupełnie nowe podejście do projektowania – tak zwane modelowanie informacji o budynku (BIM), zapewniając lepszą koordynację projektów i współpracę z inwestorem, generalnym wykonawcą, wydajne procesy projektowe, wizualizacje 3D, wyższą jakość realizacji. Zautomatyzowany jest proces sprawdzania wystąpienia kolizji oraz ich opisywania i szybkiego wprowadzania modyfikacji. Kolejną zaletą jest też pełna koordynacja międzybranżowa na jednym pliku centralnym gdzie wszelkie informacje są zawsze aktualne i dostępne dla wszystkich zaangażowanych w dany projekt. Dodatkowo dzięki modułom obliczania i analizy energetycznej bryły budynku oraz projektowanych instalacji możliwa jest optymalizacja zużycia energii i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pozwalając projektować obiekty bardziej „zielone”.

Celem Projektu jest zapewnienie naszym Klientom nowej jakości usług projektowych na najwyższym poziomie z zastosowaniem najnowocześniejszego oprogramowania korzystającego z technologii BIM.

Planowane efekty to wzrost efektywności i podniesienie rentowności przedsiębiorstwa oraz wzrost konkurencyjności naszych usług projektowych. Lepsze projekty, sporządzane w krótszym czasie będą wyróżniać nasze przedsiębiorstwo na tle konkurencji, nadal pracującej w tradycyjnym środowisku projektowania.

Wartość projektu: 237.663,00 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 202.013,55 PLN

Numer Umowy o powierzenie grantu: SOI/TT/25/2021

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt