wstecz

POSEJDON

Centrum POSEJDON - nasz projekt budynku naprawdę nietuzinkowego cechuje szereg ciekawych rozwiązań inżynierskich. Do chłodzenia i ogrzewania obiektu ok. 800 kW energii chłodniczej jest pozyskiwane z gruntu przez zastosowanie sond wierconych na głębokość 300 metrów. Wyparne wieże chłodnicze, wykorzystując naturalny proces ochładzania wody w czasie jej odparowania, dostarczają kolejne 1600 kW energii. Źródło taniej energii cieplnej to dopiero jeden z elementów całego systemu. Resztę tworzy zestaw niemal tysiąca pomieszczeniowych pomp ciepła typu woda / powietrze. W ten sposób powstał system grzewczo-chłodniczy nazywany WSHP, z języka angielskiego Water Source Heat Pump. Natomiast panele fotowoltaiczne zapewniają energię elektryczną do funkcjonowania całego układu klimatyzacyjnego obiektu.
Lokalne pompy ciepła w zależności od potrzeb podgrzewają lub schładzają wodę obiegową, która krąży w głównej pętli. Dzięki temu jest realizowany wewnętrzny odzysk ciepła lub chłodu z pomieszczeń w ramach bilansu energetycznego całego budynku. Dzięki zastosowaniu skojarzonego systemu WSHP oraz gruntowych sond ziemnych, a także wież chłodniczych, obliczeniowo POSEJDON jest w stanie zredukować emisję CO2 do atmosfery aż o 76%, w stosunku do budynku wzniesionego na bazie tradycyjnych technologii. Niestandardowe rozwiązania techniczne pozwoliły inwestorowi uzyskać potężne dofinansowanie wspierające proekologiczne instalacje.
Cały kompleks Posejdona obsługują 134 różnorodne zespoły wentylacyjne, o łącznym wydatku powietrza równym 770.000 m3/h. Systemy wentylacji pożarowej oddymiania garaży, korytarzy i nadciśnienia klatek schodowych, przedsionków p.pożarowych i szybów windowych generują łącznie wydatek 650.000 m3/h. Warto wspomnieć, że chociaż projekt powstał w czasach, kiedy o wirusie SARS-CoV-2 nikt jeszcze nie słyszał, to konstrukcja central wentylacyjnych eliminuje możliwości przenikania powietrza wywiewanego do strumienia powietrza nawiewnego. Obiekt spełnia bardzo restrykcyjne wymagania techniczne w zakresie zużycia energii. Nic więc dziwnego, że wszystkie te inżynierskie wysiłki projektantów spowodowały, iż budynek ten to największy zrealizowany w ostatnim czasie w Polsce obiekt NZEB (Nearly-Zero Emission Building) o niskim zużyciu energii i jeden z najbardziej proekologicznych obiektów w Europie.

 

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt