wstecz

EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

W pobliżu słynnej dawnej Bramy Nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina powstało Europejskie Centrum Solidarności. Budynek oryginalny nie tylko ze względu na nietypowe elewacje, rdzawym kolorem nawiązujące do elementów stoczniowych kadłubów, ale również z powodu zaawansowanych technicznie instalacji. Siedziba Centrum o powierzchni blisko 26.000 m2 posiada 5 pięter i duży podziemny parking, a do jej wybudowania zużyto 50.000 m3 betonu i 30.000 m2 specjalnej „zardzewiałej” blachy Corten. Mimo że instalacje w ECS nie stanowią niedościgłych wzorów dla inżynierów HVAC, jednak parę ich elementów wartych jest odnotowania.
Podziemny parking kryje pod swoją płytą instalację pionowych sond gruntowych, zapewniających źródło ciepła i chłodu dla instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Umieszczone w odwiertach sondy skolektorowano i podłączono do 3 pomp ciepła typu woda – woda. W okresie zimowym pompy ciepła zapewniają wodę grzewczą na potrzeby ogrzewania i ciepła technologicznego. Natomiast w okresie letnim solanka pompowana z sond ziemnych stanowi źródło chłodu dla klimakonwektorów i belek chłodniczych w budynku.
Rewersyjna praca pomp ciepła powoduje, że w okresie lata ciepło odebrane z systemu klimatyzacji przekazywane jest do sond ziemnych, znakomicie regenerując termicznie grunt i zwiększając tym samym efektywność pracy w przyszłym okresie zimowym. Zastosowanie w budynku powiązanego systemu klimakonwektorów wentylatorowych oraz belek chłodniczych i różnych dla tych systemów temperatur zasilania wody lodowej spowodowało znaczne podniesienie globalnej efektywności całego systemu chłodniczego.
Kolejny ciekawy element stanowią centrale klimatyzacyjne. Standardowa konfiguracja blokowa została wyposażona w wewnętrzny rewersyjny obieg chłodniczy. W okresie letnim centrale zapewniają ochładzanie powietrza bez konieczności montażu zewnętrznych agregatów chłodniczych. W dodatku, gdy tradycyjny agregat skraplający jest w stanie osiągnąć współczynnik efektywności chłodniczej EER w granicach 2.9-3.2, obieg chłodniczy w centrali osiąga wartość EER około 3.5-4.0. Przy wyjątkowo upalnych dniach zaawansowany system recyrkulacji powietrza typu PRS zapewnia wysokoskuteczne ochładzanie i odpowiednią temperaturę skraplania czynnika chłodniczego.
Z kolei zimą centrale zamieniają się w pompy ciepła, korzystając z powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Tu temperatura wywiewu wynosi ok. 20°C, będąc doskonałym dolnym źródłem ciepła. W rezultacie przy standardowych zimowych temperaturach zewnętrznych centrala w ogóle nie musi korzystać z ciepła technologicznego, osiągając współczynnik efektywności energetycznej COP zbliżony do 6.

 

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt