wstecz

CH MADISON

Pierwsza galeria handlowa w Gdańsku, jeszcze pod nazwą Dom Handlowy HEWELIUSZ, powstała w 2003 roku. Dzisiaj pod nazwą CH MADISON z powierzchnią 33.000 m3 jest jedną z mniejszych w Gdańsku. Niemniej w tych dość odległych czasach, gdy projektanci zastanawiali się, jakie zastosować systemy wentylacji i klimatyzacji, zapowiedź jej budowy wywoływała spore emocje gdańszczan.
Obecnie zasady budowy centrów handlowych stanowią niemal techniczny kanon. Jednak w tamtych latach nie było to takie oczywiste. Systemy wentylacji lokali handlowych i przestrzeni ogólnodostępnych zaprojektowano na klasycznych centralach blokowych i nie ma tu nic wyrafinowanego.
Jednak zaprojektowany system ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń był na owe czasy nowością. Przyjęto system lokalnych urządzeń klimatyzacyjnych, pracujących na powietrzu obiegowym. Zastosowano pompy ciepła z wodnym źródłem ciepła, pracujące w systemie tzw. pętli wodnej. Woda w pętli w zależności od pory roku utrzymywana jest w stałej temperaturze wynoszącej dla lata ok. 35-40°C, a dla zimy ok. 20-25°C. Pompa cieplna z wodnym źródłem ciepła jest samodzielną, zwartą jednostką ogrzewającą i chłodzącą z odwracalnym obiegiem chłodniczym. Elementy systemu, czyli wymiennik ciepła woda-czynnik chłodniczy, wymiennik ciepła powietrze-czynnik chłodniczy, sprężarka chłodnicza, wentylator i zawór 4-drogowy zmiany trybu działania mieszczą się we wspólnej kompaktowej obudowie.
W trybie chłodzenia ciepło jest odbierane z powietrza w przestrzeni użytkowanej i przekazywane do pętli wodnej. Aby osiągnąć taki efekt, wymiennik pompy od strony wody działa jako skraplacz, a wymiennik od strony powietrza jako parownik. Wewnętrzny obieg czynnika chłodniczego zapewnia sprężarka chłodnicza. W rezultacie pompy ciepła pracujące w trybie chłodzenia powodują wzrost temperatury wody w pętli wodnej. Aby zachować tę temperaturę na racjonalnym poziomie, na dachu budynku zostały zainstalowane dwie wyparne wieże chłodnicze o łącznej mocy 2.160 kW zapewniające w okresie letnim ochładzanie wody w pętli.
W trybie ogrzewania ciepło jest przekazywane do powietrza w przestrzeni użytkowanej a pobierane z pętli wodnej. Aby osiągnąć taki efekt, wymiennik pompy od strony wody działa jako parownik, a wymiennik od strony powietrza jako skraplacz. Przełączenie obiegu czynnika chłodniczego dokonywane jest zaworem 4-drogowym po stronie obiegu chłodniczego. W rezultacie pracy pomp ciepła w trybie ogrzewania następuje obniżenie temperatury wody w pętli wodnej. Aby zachować tę temperaturę na racjonalnym poziomie, konieczne jest dostarczenie do pętli ciepła z zewnątrz. Następuje to w wymienniku w węźle cieplnym budynku. Ale dużą korzyścią energetyczną jest fakt, że w okresach przejściowych (wiosna, jesień), część lokali handlowych wymaga ogrzewania zaś część chłodzenia. W tej sytuacji pętla wodna działa jak transporter energii między lokalami. W rezultacie nie ma potrzeby dostarczania z zewnątrz ani energii cieplnej, ani chłodniczej, co oczywiście powoduje zdecydowane oszczędności w globalnym zużyciu energii w budynku.

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt