wstecz

CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ

Ponad 2 tysiące pomieszczeń, 31.000 m3 betonu, 95 central wentylacyjnych o łącznym wydatku powietrza 468 m3/h i niemal 1000 km przewodów telekomunikacyjnych – oto obraz Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku, najnowocześniejszego kompleksu medycznego w Polsce.

Jak w każdym szpitalu infrastruktura związana z instalacjami bardzo mocno obciąża koszty eksploatacyjne. Głównie generują je systemy wentylacji i klimatyzacji, stąd w tym obiekcie projektanci postarali się o ich znaczne obniżenie.
Systemy powietrzne w szpitalu podlegają standardom projektowania wynikającym z wymogów sanitarnych i technologicznych i w zasadzie muszą pracować 24 godziny na dobę. Efektem tego jest konieczność częstej wymiany filtrów powietrza w centralach. Przy tak dużej ilości central to problem zarówno czasowy, jak i kosztowy. Dlatego projektanci Klimaster-u zastosowali niestandardowy sposób filtracji z wykorzystaniem zjawiska elektryczności statycznej. Oprócz ewidentnej korzyści braku konieczności wymiany filtrów nastąpiło znaczne zmniejszenie oporów wewnętrznych centrali, a to daje wymierny rezultat w oszczędności energii elektrycznej do napędu wentylatorów.
Kolejnym krokiem podnoszącym efektywność energetyczną było zaprojektowanie systemu trigeneracji. W skrócie jest to skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej, zmniejszające koszt energii pierwotnej, w stosunku do wytwarzania każdej z tych form energii odrębnie. W budynku CMN maszyna kogeneracyjna napędzana jest gazem ziemnym, wytwarzając energię cieplną, a jednocześnie generator synchroniczny wytwarza prąd trójfazowy. Całkowity współczynnik sprawności tego systemu wynosi 93%, oszczędzając do 27% energii pierwotnej.
Z kolei woda gorąca z systemu chłodzenia kogeneratora jest czynnikiem napędowym dla chłodziarki absorpcyjnej, dodając kolejny element oszczędności energetycznych, tworząc system trigeneracji. Trigeneracja nie tylko daje zrównoważenie wytwarzania ciepła, chłodu i energii elektrycznej, ale również zapobiega potencjalnemu ograniczeniu dostaw energii elektrycznej w upalne dni (blackout). Agregat absorpcyjny wytwarza 800 kW chłodu, a resztę zapotrzebowania na chłód stanowią śrubowe agregaty chłodnicze o wysokim współczynniku efektywności ESEER, każdy o mocy 1100 kW.
W budynku zaprojektowano jeszcze jeden element znakomicie oszczędzający energię. Jak wiadomo głównym składnikiem obciążenia systemu klimatyzacyjnego w lecie, jest promieniowanie słoneczne. Standardowe żaluzje wewnętrzne mają małą skuteczność ochrony przeciwsłonecznej. Z tego powodu na szklanych fasadach zaprojektowano żaluzje zewnętrzne, doskonale chroniące przed wnikaniem ciepła. W dodatku zastosowano indywidualne elektryczne sterowanie stopniem ich otwarcia, dając wysoki stopień komfortu użytkownikom pomieszczeń.

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt