wstecz

BUDYNEK NEOFILOLOGII U.G.

Budynek Neofilologii i rektoratu Uniwwersytetu Ggańskiego w Gdańsku z pewnością wyróżnia się wśród obiektów  wzniesionych w obrębie miasteczka akademickiego. Liczący 20.000 m2 powierzchni budynek otrzymał nagrodę prezydenta Gdańska dla najlepszych realizacji architektonicznych w latach 2011- 2015. Studenci neofilologii mają do dyspozycji najnowocześniejszy w Polsce Północnej budynek z aulami wykładowymi, salami dydaktycznymi i salą teatralną. Całość wyposażona jest w multimedialne rzutniki, tablice interaktywne, supernowoczesną infrastrukturę na potrzeby kształcenia tłumaczy, aktorów, nauczycieli.

Nie tylko architektura warta jest zauważenia, ale również rozwiązania inżynierskie. Chociaż te nie za bardzo są widoczne dla zwykłego obserwatora, gdyż ukryte są pod zewnętrznym parkingiem.
Clou rozwiązania technicznego to wykorzystanie alternatywnego źródła energii geotermalnej w postaci gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (GPWC). Idea działania GPWC polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8-12°C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do podgrzania lub schłodzenia powietrza płynącego systemem przewodów wymiennika i wykorzystywanego dalej przez centrale wentylacyjne.
Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC możliwe jest podniesienie temperatury doprowadzanego powietrza o 22°C w zimie oraz obniżenie o maksymalnie 16°C w lecie. Jednak praktyka zrealizowanych instalacji wykazała, że średnio podniesienie lub obniżenie temperatury wynosi ok. 10-12°C. Dzięki takiemu zabiegowi powietrze dostarczane do centrali wentylacyjnej zimą zostaje wstępnie ogrzane, a w lecie ochłodzone. Przekłada się to na mniejsze zużycie energii cieplnej potrzebnej do przygotowania powietrza świeżego do poziomu wymaganej temperatury powietrza nawiewanego do budynku.
Rozwiązanie to ma też dużą zaletę przy bardzo niskich zimowych temperaturach. W tradycyjnej centrali z odzyskiem ciepła w takich warunkach trzeba stosować albo zmniejszenie sprawności odzysku ciepła, albo częściowe obejścia rekuperatora, co skutkuje zwiększonym zużyciem ciepła przez nagrzewnicę powietrza na skutek zadziałania zabezpieczenia przeciwszronieniowego. Dzięki GPWC nawet przy ekstremalnie niskiej temperaturze zewnętrznej niebezpieczeństwo szronienia wymiennika odzysku ciepła w centrali nie występuje.
Spośród kilku rodzajów GPWC dla budynku Neofilologii wybrano system pracujący z rurowymi wymiennikami gruntowymi średnicy 250 mm. Zaprojektowano przewody wykonane z wewnętrzną warstwą antybakteryjną ze specjalnego polipropylenu o podwyższonej przewodności cieplnej. Ułożono je w dwóch warstwach jedna nad drugą zagłębionych w gruncie na głębokość około 3,0 m. Łączna długość rurociągów jest imponująca i wynosi 5142 metry. Całość podzielono na 3 sekcje, a łączna wydajność powietrza jest całkiem spora i wynosi 55.000 m3/h, stanowiąc jeden z największych GPWC zamontowanych w Polsce.

 

Kontakt

KLIMaster
Bystrzyński Mróz i Wspólnicy Sp. j.

ul. Świętokrzyska 62
80-180 Gdańsk
NIP 583-21-20-243

tel. (58) 304-71-78
tel. (58) 304-71-79
e-mail: klimaster@klimaster.pl

Pełny
kontakt